Ξύλινο Σπίτι, Τερσανάς, Χανιά

Ξύλινο Σπίτι, Τερσανάς, Χανιά