Αποδυτήριο από καλάμι κόντρα πλακέ θαλάσσης και Βamboo

Αποδυτήριο από καλάμι κόντρα πλακέ θαλάσσης και Βamboo

Διάσταση για το μονό: 80Χ110 εκ. και πατώματος 80Χ120 εκ.

Διάσταση για το διπλό : 160X110 εκ. και πατώματος 160Χ120 εκ.