Κάδοι απορριμάτων από Σανίδες

Κάδοι απορριμάτων από Σανίδες

Διάστασης: 45X45X80 εκ. ύψος