Πάσο Μπαρ

Πάσο Μπαρ

Πάσο μπαρ μονό

120 εκ. μήκος, 55 εκ. πλάτος, 110 εκ. ύψος

Πάσο μπαρ διπλό

200 εκ. μήκος, 55 εκ. πλάτος, 110 εκ. ύψος